Тест до розділу 10

магниевый скраб beletage

1.Чи означає поняття «великий каботаж» перевезення ванта­жів і пасажирів між портами різних держав?

2.Чи називаються трамповими суднами ті, які здійснюють ре­гулярні рейси?

3.Чи перевозять трампові судна переважно дрібні партії ван­тажів від великої кількості відправників до великої кількості оде­ржувачів?

4.Чи знаходиться у Китаї найвисотніша у світі залізниця?

5. Чи трампове судноплавство за обсягом роботи переважає лінійне судноплавство?

6.Чи стосуються крітські міжнародні транспортні коридори повітряного транспорту?

7.Чи посідає Росія перше місце за протяжністю внутрішніх судноплавних шляхів?

8.Чи посідає Росія перше місце за обсягами вантажообороту річкового транспорту?

9.Чи має Лондон міжнародні аеропорти крім Хітроу і Гатвіка?

10.Чи можна вважати сформованою у країнах Євросоюзу ме­режу міжнародних транспортних кордонів?

1.Чи можна патентну інформацію вважати єдиним джерелом науково-технічної інформації?

2.Чи можна за патентною інформацією передбачити появу на ринках продукції обробної промисловості?

3.Чи належить Україна до країн, де поширено виробництво контрафактних товарів?

4.Чи всі технічні рішення доцільно патентувати?

5. Чи доцільно займатися патентуванням там, де техніка шви­дко старіє?

6.Чи можна зазделегідь точно обрахувати прибуток, що його забезпечить патент?

7.Чи стосується «перехресне ліцензування» міжфірмового обміну технологією?

8. Чи були в Україні патентні повірені за радянських часів?

9.Чи є в Україні асоціація патентних повірених?

10.Чи належить Державний департамент інтелектуальної вла­сності до відання Міністерства промислової політики України?