Тест до розділу 12

магниевый скраб beletage

1.Чи ухвалювався в Україні закон, що стосувався детінізації її економіки?

2.Чи передбачалися в Указі Президента України від 5.03.2002 р. заходи, спрямовані на детінізацію зовнішньоекономічної діяль­ності?

3.Чи є великою за обсягом постанова Кабінету Міністрів Украї­ни і Національного банку України про 40 рекомендацій FATF?

4.Чи використовується зазвичай в англійській мові поняття «тіньова економіка»?

5.Чи набували широкого поширення в Україні позабюджетні фонди?

6.Чи належать чорна металургія і сільське господарство України до галузей зі значною кількістю тіньових операцій?

7.Чи вважаються в Україні еквівалентними поняття «нефор­мальна економіка» і «підпільна економіка»?

8.Чи набув поширення псевдодемпінг у зовнішньоекономіч­ній діяльності України?

9.Чи поширена діяльність тандему «банк-підприємство» у ті­ньових зовнішньоекономічних операціях?

10.Чи є офшорні зони зручним місцем для порушень валют­ного законодавства?

1. Чи можна розглядати рекламу як одну з форм інформацій­ної діяльності?

2. Чи поміж кількох методів управління зовнішньоекономіч­ними рекламними компаніями є змішаний?

3. Чи має асоціативність значення для рекламоспроможності товарного знаку?

4. Чи може реклама одночасно бути як корпоративною так і селективною?

5. Чи відображується у слогані адреса, телефон, інші реквізити рекламодавця?

6. Чи розраховується «м' яка реклама» на коротку перспективу?

7. Чи розсилається виключно поштою пряма поштова реклама?

8. Чи можна розглядати «Інтернет» як засіб прямої реклами?

9. Чи прихильно сприймається рекламне повідомлення, якщо немає мотивації?

10. Чи використовується зовнішня реклама здебільшого для реклами товарів виробничого призначення?