2.4. ДОГОВІРНІ ЗАСАДИ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 2.4.1. Види договорів та форми розрахунків

Грамотне ведення логістичних операцій вимагає знан­ня основ сучасного господарського права України, що стосується укладення договорів (контрактів) як основи закупівель, поста­чання товарів і їхньої оплати.

Договір оформляється у випадку, якщо одна сторона пропонує якусь партію товарів за призначеною ціною і на визначених умо­вах постачання, а інша сторона — приймає цю пропозицію. У більшості випадків договори бувають письмовими (контракти), але можливі й усні, які часто виконуються не менш ретельно. Порівняно рідке застосування усних договорів пов' язано, насам­перед, з тим, що відсутність документа ускладнює доказ наявнос­ті договору в судових інстанціях. Як у прислів'ї: «Слово до спра­ви не підшиєш» У сучасній логістиці в Україні застосовуються в основному два види договорів — це договір (контракт) купівлі- продажу і договір (контракт) постачання (рис. 2.6).

Договір (контракт) повинний мати вартість, тобто він стає до­говором у юридичному розумінні тільки коли в ньому зафіксова­ні фінансові умови.

Право укладати договори (контракти) мають тільки строго ви­значені посадові особи (директор, генеральний директор), упов­новажені фірмою і діючі від її імені.

Договір (контракт) закупівлі повинний бути законним, тобто цілком відповідати юридичним нормам України. Наприклад, не­законним буде договір (контракт) на постачання продукції, виро­бництво якої заборонене законодавством України.

Укладання договору (контракту) припускає узгодження різних умов — як чітко висловлених (explicit), так і таких, що припус­каються