3.3. ВИДИ МІЖНАРОДНОГО КОНСАЛТИНГУ 3.3.1. Міжнародний фінансовий консалтинг

магниевый скраб beletage

Фірм, які надають фінансові послуги, сьогодні не бра­кує Вони готові вивчати тенденції розвитку бізнес-структури, оцінювати потенціал, давати поради стосовно підвищення варто­сті бізнесу. Клієнтам (українським підприємствам і представниц­твам іноземних компаній) пропонується аудит, консалтинг у сфе­рі оподаткування й підтримки бізнесу.

Консалтингові компанії допомагають зробити перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності якомога простішим. З цією метою розробляють і реалізують індивідуальний план такого переходу складають і тестують окремі документи (облі­кова політика, проформи звітності, плани рахунків) тощо. Тоб­то забезпечують повноцінну фінансову роботу будь-якої орга­нізації.

Характерною рисою міжнародного фінансового консалтингу є те що консультаційні послуги надаються іноземними та україн­ськими фахівцями, які мають відповідну підготовку та кваліфіка­цію. Такі спеціалісти повинні розумітися і на місцевих умовах та правилах ведення бізнесу, і на міжнародних.

Все більше вітчизняних компаній мають намір у найближчому майбутньому вийти на світові ринки капіталу, тож супроводжен­ня відповідних операцій набуває все більшого значення. Міжна­родна консалтингова компанія, незалежно від спеціалізації, опе­рує кількома мовами (обов'язково — англійська плюс 3-4 мови на вибір клієнта), залучає до роботи консультантів та експертів з різних країн, має представництва в інших країнах (чим більше представництв — тим відомішою є компанія у світі), є учасницею професійних міжнародних об єднань (наприклад Європейської бізнес-асоціації, Асоціації незалежних аудиторських і консалтин­гових фірм тощо).

Окремо слід сказати про міжнародні юридичні послуги. Парт­нерські відносини з іноземними компаніями не обходяться без участі спеціалістів з міжнародного права. Такі послуги в основ­ному надають компанії, що спеціалізуються на цьому виді юри­дичної допомоги. Компаній, які б давали консультації лише з міжнародного права, — небагато. Як правило, такий вид юриди­чної допомоги пропонується в комплексі з іншими видами конса­лтингових послуг.

Управління ефективністю бізнесу — питання складне. Досяг­нення успіху в цій сфері залежить не лише від індивідуального підходу до кожного клієнта, а й від професіоналізму експертів. Міжнародні компанії мають змогу залучати до роботи консуль­тантів з різних країн. Чим більше фахівців — тим кращих резуль­татів буде досягнуто при вирішенні окремої проблеми.

Основними гравцями на цьому ринку послуг є українські представництва світових консалтингових компаній: Deloitte& Touche, Emst&Young, McKinsey&Co, PriceWaterhouseCoopers тощо.

Багато українських фірм, маючи партнерів у Росії чи країнах Балтії, позиціонують себе як спеціалістів з міжнародного фінан­сового консалтингу. Тож стратегія їх просування зосереджується навколо слова «міжнародний». Особливого пафосу додає також можливість надання консультацій англійською мовою, однак якість таких послуг важко порівняти з роботою справжніх конса- лтерів-міжнародників. Отже, українським компаніям, аби завою­вати свого клієнта, варто шукати конкурентні переваги.