3.3.2. Міжнародний інвестиційний консалтинг

магниевый скраб beletage

Останнім часом обсяг іноземних інвестицій в українсь­ку економіку зменшився, що, проте, не означає припинення цього процесу. Супроводження інвестиційних проектів — ласий шмат пирога для вітчизняних консалтингових компаній. Саме тому фірм, які заявляють про себе в зазначеному сегменті ринку, стає все більше.

Консалтингові компанії пропонують повний комплекс послуг, пов'язаних з розробкою та реалізацією інвестиційних проектів, залученням інвесторів (в основному іноземних) і кредиторів.

Залучення інвестицій — процес складний і тривалий. На поча­тковому етапі він передбачає визначення обсягів і параметрів не­обхідних інвестицій ризиків, вироблення відповідної стратеги, планування заходів, пов' язаних з пошуком інвесторів і підготов­кою компанії до роботи з ними, розробку бізнес-плану проекту, його фінансової моделі і, нарешті, обґрунтування інвестиційної пропозиції.

Наступний крок визначає коло потенційних інвесторів, яким презентується інвестиційний проект. Відбуваються перемовини щодо схеми й умов інвестування, аналізуються можливі ризики та пропонуються шляхи їх уникнення. Після цього, як правило, консалтингова компанія супроводжує проведення інвестором ау­диту проекту та оцінки вартості бізнес-структури, а також укла­дання інвестиційного договору та увесь процес реалізації відпо­відних заходів.

Міжнародний інвестиційний консалтинг — це також всебічна підтримка іноземних інвесторів і надання їм потрібної допомоги на кожному з етапів інвестування.

Виділяти компанії, які можна з упевненістю назвати основни­ми гравцями ринку, поки зарано, оскільки сегмент міжнародного інвестиційного консалтингу наразі розмитий і нечіткий — він пе­ребуває на стадії формування.