3.3.3. Консалтинг

магниевый скраб beletage

зовнішньоекономічної діяльності

Це, мабуть, один з найбільш «незрозумілих» видів ін­телектуальної допомоги. Учасники ринку під це поняття «підтя­гують» ледь не кожен вид послуг, що так чи інакше передбачає роботу з іноземними компаніями і консультування стосовно скла­дання документації, і юридичну допомогу з питань податкового й валютного законодавства, і шляхи оптимізації витрат на транс­порт та митницю, і правове забезпечення зовнішньоторговельної діяльності, і навіть ділове листування із зарубіжними бізнес- партнерами.

Конкуренти у відповідь на такий широкий асортимент послуг пропонують допомогу в сертифікації товарів, проведенні дослі­джень ринкової кон'юнктури, аналізі конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках. Ще інші, надаючи консалтингові послуги стосовно зовнішньоекономічної діяльності, розробляють маркетингові стратегії та комплекс конкретних заходів щодо їх реалізації. Або ж готують список зарубіжних компаній, які пра­цюють у сфері, що є цікавою для клієнта.

Що ж варто розуміти під консалтингом зовнішньоекономіч­ної діяльності? У першу чергу, це, звісно, консультації стосовно митного та валютного законодавства, надання оперативної ін­формації про відповідні заходи, роз'яснень щодо державної по­літики, законодавства, специфіки оподаткування та митних та­рифів, організація виставок, пошук партнерів, виробників або споживачів продукції чи послуг, що цікавлять замовника, про­ведення маркетингових досліджень, забезпечення каталогами українських компаній. Додайте до цього зазначені вище послу­ги — і цілісна картина консалтингу зовнішньоекономічної дія­льності перед вами.

Фахівців, яким під силу надавати таку допомогу, в нас бракує. Іноземні ж консультанти не в змозі повністю втямувати особли- востяі українського бізнесу.