3.4. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ КОНСАЛТИНГУ

магниевый скраб beletage

До основних гравців світового ринку консалтингу на­лежать: Arthur Anderson, Boston Consulting Group, Deloitte& Touche, Ernst&Young, The Hackett Group,Houlihan Lokey, Howard&Zukin, Ibbotson Associatesм, KMPG, LEK/Alcar Group, McKinsey&Co, Mitchell Madison Group, PriceWaterhouseCoopers, Stanford Consulting Group, Stern Stewart&Co.

Сучасний розвиток світового управлінського консультуван­ня характеризується порівняно високими темпами зростання (табл. 3.1). За даними бюлетеня «Consultants News», з 1990 ро­ку галузевий щорічний темп приросту складає 10 %, а у прові­дних фірм цей показник коливається від 20 до 30 %. Якщо для інших сфер бізнесу десятивідсоткове зростання є більш-менш задовільним, то для консалтингу такий рівень вважається кри­тичним.

Бізнес-успіх консалтингу залежить від складності управлінсь­ких проблем, які виникають на сучасних підприємствах, та неви­значеності ділового середовища, що спричиняє невпевненість менеджерів та змушує їх звертатися за допомогою. Стрімкий по­ступ управлінського консалтингу спричинений також відсутніс­тю узгоджених стандартів (на відміну від таких видів консалтин- гу, як юриспруденція), що дозволяє практично будь-якому спеціалістові, хоч трохи обізнаному в цій справі, займатися кон­сультуванням.

Нині спостерігається тенденція колонізації американським і європейським консалтингом ринків Азії, Індії та Східної Європи. Завдяки такій геополітиці провідні консалтингові фірми отриму­ють більше третини своїх доходів. Останнім часом привабливим та прибутковим стало консультування соціального та державного секторів та послуги з public relations, які у 1995 році принесли 224 млн дол. США Andersent Consulting і 171 млн дол. США — Coopers & Lybrand.

 

Таблиця 3.1

ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОВІДНИХ КОНСАЛТИНГОВИХ ФІРМ

Назва

Дохід, чол. дол. СІНА

 

Кількість

Кіль­

Кількість

Прибуток

 

 

Приріст

кість

на одного чол. дол. США

консалтингової фірм

1994

1993

консультантів

партне­рів

персоналу

Andersen Consulting

3,452,0

2,876,0

20

27,563

878

32,711

125,200

McKinsey & Co.

1,500,0

1,300,0

15,4

3,200

500

5,800

468,800

Ernst & Young

1,181,4

1,040,0

13,6

7,900

149,500

Deloitte Touche Tohmatsu Int.

1,061,0

880,0

20,6

7,277

774

8,795

143,800

Coopers & Lybrand

1,049,4

894,0

17,4

7,288

599

142,000

BoozAllen & Hamilton

950,0

814,0

16,7

4,534

192

6,128

209,500

Mercer Consulting Group

933,0

855,0

9,1

8,254

KPMG

875,0

746,0

17,3

6,779

625

7,754

129,100

Arthur Andersen

832,9

672,2

23

Towers Perrin

766,8

702,9

9,1

1,605

619

5,260

477,800

Price Waterhouse Mgt. Consultants

763,0

723,0

4,4

6,700

112,700

Gemini Consulting

551,0

516,0

6,8

1,700

2,100

324,100

CSC Consulting Group

510,0

390,0

30,8

2,300

2,850

221,700

American

Management

Systems

460,0

364,0

26,4

3,850

 

4,500

119,500

The Wyatt Company

433,4

410,1

5,7

3,670

The Boston Consulting Group

430,0

340,0

26,5

1,125

382,200

Hewitt Associates

396,0

356,5

11,1

3,000

4,500

132,000

A.T.Kearney

346,3

278,0

24,6

1,036

110

1,762

334,300

Sedgwick Noble Lowndes

315,5

3,850

Arthur D Little

300,0

252,0

19,0

720

985

416,700

Bain & Company

289,4

231,5

25,0

1,000

110

1,400

289,000

PA Consulting Group

282,5

258,4

9,3

1,200

168

2,000

235,400

The Alexander Consulting Croup

228,5

231,5

-1,3

1,327

2,043

172,200

Roland Berger & Partner

203,2

176,0

15,5

465

83

741

437,000

The Hay Group

185,0

200,0

-7,5

758

1,900

244,100

EDS Management Consulting Services

180,0

65,0

176,9

1,200

1,600

150,000

Buck Consuntans

175,0

165,0

6,1

660

235

1,500

265,200

Foster Higgins/ Johnson & Higgins

169,0

164,0

3,0

1,000

1,300

169,000

Proudfoot

165,0

208,1

-20,7

872

Bossard Consultants

142,0

163,0

12,0

700

80

905

202,900

 

Серед найважливіших причин стрімкого розвитку управлінсь­кого консультування та зростання попиту на консалтингові по­слуги на світовому ринку слід назвати такі:

• загальну тенденцію глобалізації бізнесу, яка сприяє попиту на консалтингові послуги як серед транснаціональних корпора­цій, що захоплюють нові ринки, так і серед щойно створених компаній, які сподіваються позиціонуватися на світовому ринку;

• можливість використання ідей і таланту консультанта як конкурентну перевагу в ринковій боротьбі;

• необхідність впровадження інформаційних технологій, які дозволяють у значній мірі підвищити продуктивність компанії.

Спектр питань, якими займається сьогодні управлінське кон­сультування, є широким і динамічним. Він залежить від попиту на консультаційні послуги та вимог до їх змісту і якості.