3.4. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ КОНСАЛТИНГУ

До основних гравців світового ринку консалтингу на­лежать: Arthur Anderson, Boston Consulting Group, Deloitte& Touche, Ernst&Young, The Hackett Group,Houlihan Lokey, Howard&Zukin, Ibbotson Associatesм, KMPG, LEK/Alcar Group, McKinsey&Co, Mitchell Madison Group, PriceWaterhouseCoopers, Stanford Consulting Group, Stern Stewart&Co.

Сучасний розвиток світового управлінського консультуван­ня характеризується порівняно високими темпами зростання (табл. 3.1). За даними бюлетеня «Consultants News», з 1990 ро­ку галузевий щорічний темп приросту складає 10 %, а у прові­дних фірм цей показник коливається від 20 до 30 %. Якщо для інших сфер бізнесу десятивідсоткове зростання є більш-менш задовільним, то для консалтингу такий рівень вважається кри­тичним.

Бізнес-успіх консалтингу залежить від складності управлінсь­ких проблем, які виникають на сучасних підприємствах, та неви­значеності ділового середовища, що спричиняє невпевненість менеджерів та змушує їх звертатися за допомогою. Стрімкий по­ступ управлінського консалтингу спричинений також відсутніс­тю узгоджених стандартів (на відміну від таких видів консалтин- гу, як юриспруденція), що дозволяє практично будь-якому спеціалістові, хоч трохи обізнаному в цій справі, займатися кон­сультуванням.

Нині спостерігається тенденція колонізації американським і європейським консалтингом ринків Азії, Індії та Східної Європи. Завдяки такій геополітиці провідні консалтингові фірми отриму­ють більше третини своїх доходів. Останнім часом привабливим та прибутковим стало консультування соціального та державного секторів та послуги з public relations, які у 1995 році принесли 224 млн дол. США Andersent Consulting і 171 млн дол. США — Coopers & Lybrand.

 

Таблиця 3.1

ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОВІДНИХ КОНСАЛТИНГОВИХ ФІРМ

Назва

Дохід, чол. дол. СІНА

 

Кількість

Кіль­

Кількість

Прибуток