ЛІТЕРАТУРА

магниевый скраб beletage

1. Информационньїе технологии в ^кономике / Ред. Симо- нов Ю. Ф. — Ростов н/Д: Феникс, 2003. — 352 с.

2. Розділ 7 «Міжнародна торгівля технологіями й об'єктами авто­рського права і суміжних з ним прав» у книзі І. І. Дахна «Міжнародна торгівля. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 296 с.