КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

магниевый скраб beletage

1. Які об 'єкти права інтелектуальної власності відомі пра­ву України?

2. Що означають поняття: патентна ліцензія, безпатент­на ліцензія, виключна ліцензія, невиключна ліцензія, одинична ліцензія, ліцензійна угода, ліцензіар, ліцензіат, роялті, пау- шальні платежі, перехресне ліцензування, інжиніринг, коо­пераційні угоди?

3. Які чинники впливають на умови і розміри виплат за лі­цензійними угодами?

4. У яких формах розповсюджується програмне забезпе­чення?

5. Державне ліцензування експорту і імпорту дисків для ла­зерних систем зчитування, а також обладнання та сирови­ни для їх виробництва?

6. Що таке інформаційні технології?

7. Основні маркетингові проблеми галузі інформаційних технологій.

8. Що означає поняття «доступ до маркетингового каналу»?

9. Маркетингові стратегії у сфері інформаційних техноло­гій.

10. Роль «Інтернету» як маркетингового каналу.

11. Основні способи просування сайту.

12. Способи рекламування у мережі Інтернет.

13. Переваги реклами в Інтернеті.

14. Специфіка брендингу в Інтернеті.

15. Основні особливості маркетингових комунікацій в «Ін- тернеті».

16. Контекстна реклама.

17. Головні особливості експорту програмного забезпечення.

18. Як відбуваються розрахунки за експортну діяльність за допомогою Інтернету у сфері програмного забезпечення?

19. Етапи організації експортної діяльності фірми у сфері продажу програмного забезпечення та їх послідовність.

20. Основні моделі організації бізнесу українського ринку програмного забезпечення.