ПОСЛУГИ - ОБ'ЄКТ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

5.1. Сутність послуг.

5.2. Міжнародна торгівля послугами та її регулювання. 5.1. СУТНІСТЬ ПОСЛУГ

Автор цього розділу рекомендує читачеві опрацювати:

• підрозділ 1.4 «Науково-технічна революція і міжнародна пе­редача технологій» у навчальному посібнику Дахна І. І. «Світова економіка» (К.: Центр учбової літератури, 2006, 2008);

• розділ 6 «Міжнародна торгівля послугами» у навчальному посібнику Дахна І. І. «Міжнародна торгівля» (К.: Центр учбової літератури, 2007. — 296 с.):

• підрозділ 4.2.12 «Генеральна угода з торгівлі послугами» у згаданому вище посібнику «Міжнародна торгівля».

Книги були опубліковані помітними тиражами. Повторювати викладене у даній книзі було б недоречно.

Далі подаємо підбірку офіційно сформульованих у вітчизня­ному законодавстві понять «послуга» («послуги»). Зауважимо, що, окрім наведених, у законодавстві України зустрічаються й інші. Наприклад, у нормативно-правових актах, ухвалених 2004 року, сформульовано такі поняття: «послуга фіксування ча­су», «послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування».

Підбірку офіційних формулювань влаштуємо згідно з хроно­логічним порядком створення того чи іншого нормативного акта.

Послуги під час приватизації об'єктів приватизації:

проведення інвентаризації об' єктів інвентаризації;

оці