6.1. МІСЦЕ ПОДАТКІВ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇН СВІТУ

магниевый скраб beletage

Успішний менеджмент зовнішньоекономічної діяльно-

сті неможливий без знання засад податкової системи країн світу. З огляду на це у трьох розділах цього посібника розглядаються питання податкового механізму країн світу.

Податки є частиною фінансової системи як на макрорівні, так і на мікрорівні. Вони виконують фіскальну, розподільчу та соціа­льну функції. При виконанні розподільчої функції першочергове значення має стимулюючий напрям, який посідає в економічній політики різних країн світу все більшу питому вагу.

Кожна країна має свої особливі риси розвитку економіки, іде за різними економічними напрямами розвитку (головним чином ринковими або командно-адміністративними), має особливості в динаміці розвитку економічних процесів, що впливає і на розви­ток окремих складових частин загальної економічної системи. Це також впливає і на податкову систему держави, яка за своєю сут­ністю має підлеглий до фінансової системи характер і повинна постійно пристосовуватись до змін в суспільстві.

РОЗДІЛ 6

------------ »«» Т!