КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

магниевый скраб beletage

1. Особливості розбудови податкових систем різних краї­нах світу.

2. Податкове законодавство країн світу та його принципи.

3. Культура платників податків в різних країнах світу.

4. Податкова система та її місце в загальній економічній системі держави.

5. Суб 'єкти оподаткування та їх особливості.

6. Об 'єкти оподаткування та їх характеристики.

7. Ставки оподаткування та їх види.

8. Податковий період та строки сплати податків і принци­пи їх визначення.

9. Види податкових платежів залежно від суб 'єктів, які їх отримують.

10. Види податкових платежів залежно від включення до ціни товару.

11. Види податкових платежів залежно від джерел подат­кової бази.

12. Види податкових платежів залежно від об'єктів опо­даткування.

13. Види податкових платежів залежно від методів розра­хунку ставок оподаткування.

14. Види податкових платежів залежно від суб 'єкта сплати.

15. Способи сплати податкових платежів.