КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

магниевый скраб beletage

1. Теорія «негативного споживання» та її зміст.

2. Податкова теорія Дж. М. Кейнса та її характеристика.

3. Теорія «мультіпликаторів» та їх характеристика.

4. Теорія «економічних пропозицій» та їх зміст.

5. Податкова теорія А. Лафера та її зміст.

6. Розвиток податкових систем залежно від напрямів еко­номічної стратегії держави.

7. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу за допомогою податків.

8. Особливості планування податкових платежів в різних країнах світу.

9. Податкові пільги та принципи їх надання.

10. Податкове регулювання та його особливості в різних країнах світу.

11. Методи податкового регулювання та його характерис­тика.

12. Види податкових пільг та їх характеристика.

 

РОЗДІЛ 8

------------ »«» Т!

-----------

ОФШОРНІ ЗОНИ, ЇХ ВИДИ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ОБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

8.1. Офшорні зони та особливості їх організації.

8.2. Види компаній офшорних зон та їх характерис­тика.

8.3. Офшорний банківський бізнес та його особливості.

8.4. Офшорний страховий бізнес та його сутність.