9.2. ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКА УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ

Подаємо структуру глави 17-ої Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (North American Free Trade Agreemant). Угоду було укладено 1992 року Сполученими Штатами Америки, Канадою і Мексикою. Угода відома як NAFTA (НАФТА).

ГЛАВА 17 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

(CHAPTER 17 INTELLECTUAL PROPERTY)

Стаття 1701 «Природа і обсяг зобов'язань» (Nature and Scope of Obligations).

Стаття 1702 «Більш екстенсивна охорона» (More Extensive Protection).

Стаття 1703 «Національний режим» (National Treatment).

Стаття 1704 «Контроль за зловживальною або антиконку- рентною практикою або умовами» (Control of Abusive or Anticompetitive Practices or Conditions).

Стаття 1705 «Авторське право» (Copyright).

Стаття 1706 «Звукозаписи» (Sound Recordings).

Стаття 1707 «Охорона зашифрованих супутникових сигна­лів, що несуть програму» (Protection of Encrypted Program — Carring Satellite Signals).

Стаття 1708 «Товарні знаки» (Trademarks).

Стаття 1709 «Патенти» (Patents).

Стаття 1710 «Компоновки напівпроводникових інтеграль­них схем» (Layout Designs of Semiconductor Integrated Circuits).

Стаття 1711 «Секрети виробництва» (Trade SeCTets).

Стаття 1712 «Географічні зазначення» (Geographical Indications).

Стаття 1713 «Промислові зразки» (Industrial Designs).

Стаття 1714 «Надання сили правам інтелектуальної власно­сті: загальні положення» (Enforcement of Intellectual Property Rights: General Provisions).

Стаття 1715 «Специфічні процесуальні і відшкодувальні аспе­кти цивільного і адміністративного процесів» (Specific Procedural and Remedial Aspect of Civil and Administrative Procedures).

Стаття 1716 «Попередні заходи» (Provisional Measures).

Стаття 1717 «Кримінальний процес і штрафи» (Criminal Procedures and Penalties).

Стаття 1718 «Надання на кордоні сили правам інтелектуа­льної власності» (Enforcement of Intellectual Property Rights at the Border).

Стаття 1719 «Співробітництво і технічна допомога» (Coop­eration and Technical Assistance).

Стаття 1720 «Охорона об'єктів, що існують» (Protection of Existing Subject Matter).

Стаття 1721 «Визначення» (Definitions).

Додаток 1701.3 «Конвенції з інтелектуальної власності» (Intellectual Property Conventions).

Додаток 1705.7 «Авторське право» (Copyright).

Додаток 1710.9 «Компоновки» (Layout Designs).

Стаття 1721 містить поміж інших, і визначення конфіден­ційної інформації. Вона включає секрети виробництва (trade secrets), привілейовану інформацію (privileged information) та ін­ші матеріали, що виключені (to exempt) від розкриття (disclosure) відповідно до внутрішнього законодавства Сторони.

Далі пояснимо виконані автором цих рядків переклади ряду статей НАФТА.

Автор попереджає: англомовний текст є дуже складним, не­звичним для наших вітчизняних очей та вух.

Стаття 1711 Секрети виробництва

(Article 1711 Trade Secrets)