КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

магниевый скраб beletage

1. Чи є у Паризькій конвенції про охорону промислової влас­ності такий об 'єкт як комерційна таємниця?

2. Чи патентується комерційна таємниця?

3. Як Ви розумієте деклараційне рішення?

4. Чи є в НАФТА те, що передбачено у ст. 47 TRIPs?

5. Як сформульовано у НАФТА поняття «комерційна таємниця»?

6. Критерії секретів виробництва згідно зі ст. 39 НАФТА.

7. На яких носіях НАФТА передбачає можливість фіксації секретів виробництва?

8. Чи встановлено у НАФТА термін для охорони секретів виробництва?

9. Чи передбачає НАФТА можливість ліцензування секретів виробництва?

10. Які критерії з надання сили правам інтелектуальної вла­сності зафіксовано у НАФТА?

11. Чи передбачає НАФТА створення у країнах-членах окремих судових систем з надання сили правам інтелектуа­льної власності?

12. Що передбачає НАФТА для зменшення ризику зловжи­вання нормами законодавства з боку заявників позивачів?

13. Чи конфіскується митними властями країн НАФТА ко- нтрафактний товар, який знаходиться в особистому ба­гажі подорожувача?

14. Що треба зробити заявникові, що митні власті не пус­тили у вільний обіг товари, які порушують його права інте­лектуальної власності?

15. Чи можна у країнах НАФТА оспорити рішення митних властей у зв 'язку з правами інтелектуальної власності?

16. Як і коли митні власті країн НАФТА випускають товари у вільний обіг, якщо до них застосовувалося призупинення?

17. Чи одночасно допускаються митними властями країн НАФТА позивач і відповідач до огляду затриманих митни­ками товарів?

18. Які положення контрактів на думку країн— членів TRIPs можуть становити загрозу для економічної конкуренції?

19. Як спрацьовує механізм консультацій між країнами- членами TRIPs у зв'язку з побоюваннями щодо порушень прав інтелектуальної власності та впливу порушень на еко­номічну конкуренцію?

20. Чи передбачає TRIPs право удових властей зобов'язати порушника розкрити правоволодільцю прізвище (назви) тре­тіх осіб, які сприяли порушнику?