10.3. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НОУ-ХАУ : Регулювання зовнішньоекономічної діяльності : B-ko.com : Книги для студентів

10.3. МЕХАНІЗМ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НОУ-ХАУ

У цьому підрозділі виконаємо точний переклад статей «Регламенту» 556/89, сподіваючись, що цим перекладом скорис­таються читачі як у навчальному процесі, так і формулюючи но­рми вітчизняного законодавства, яке стосується передачі ноу-хау.