Стаття 9

магниевый скраб beletage

Якщо угоди, що існували станом на 13 березня 1962 року і про які було повідомлено до 1 лютого 1963 року або угоди до яких застосовуються пункти 2 і 2b статті 4 Регламенту № 17 і про які повідомлено до 1 січня 1967 року, доповнено до 1 липня 1989 ро­ку з тим, щоб вони відповідали умовам цього Регламенту щодо заявки і якщо про поправку повідомлено Комісію до 1 жовтня 1989 року, заборона ч. 1 ст. 85 Договору не застосовується щодо періоду, що передував внесенню поправки. Повідомлення наби­рає чинності з дати його одержання (from the time of its receipt) Комісією. Якщо повідомлення надсилається рекомендованим ли­стом, воно набирає чинності з дати, зазначеної на поштовому штемпелі після відправлення.