Стаття 11

магниевый скраб beletage

(1) Інформація, здобута відповідно до статті 4, має використо­вуватися лише з цілями Регламенту.

(2) Комісія і власті держав-членів, їх посадовці та інші служ­бовці (officials and other servants) не розкриватимуть одержану ними відповідно до цього Регламенту інформацію як таку на яку поширюється зобов' язання про професійну секретність.

(3) Положення пунктів 1 і 2 не перешкоджатимуть публікації загальної інформації (general information) або оглядів (surveys), що не містять інформації про конкретні підприємства або асоціа­ції підприємств.

Стаття 12

Цей Регламент набирає чинності 1 квітня 1989 року. Він застосовується до 31 грудня 1999 року. Цей Регламент є обов'язковим у своїй повноті (in its entirety) і таким, що прямо застосовується у всіх державах—членах.

ЛІТЕРАТУРА

1. Basic Community Laws. 4th edition. Edited by Bernard Rudden and Derrick Wyatt. — Oxford; Cloredon Press, 1993. — 630 p.

2. Competition Law in the Euripean Communities. Уоі. 1: Rules applicable to undertaking. — Brussels: Commission of the European Communities, 1990. — 410 p.