11.3.1. Контракт про прийняття поданої ідеї

магниевый скраб beletage

Практичні рекомендації щодо такого виду контракту містяться у рубриці 21.03 книги Г.Майєрса і Б. Брансволда.

На початку зазначається, що подавач ідеї є її творцем, має право на видачу відповідної ліцензії і що він не укладав і не укладатиме жодної угоди, яка б конфліктувала з наданням ним дозволу на використання його ідеї.

Стверджується,що подавач ідеї зазначеного дня отримав від компанії і прийняв її умови подання їй комерційних ідей. Потім подавач розкрив компанії секрет виробництва. Може міститися посилання на креслення, ескіз тощо. Компанія визнає про заціка­вленість у набутті певних прав на секрет виробництва.

Подавач передає компанії свої права власності на секрет ви­робництва, включаючи право на одержання патенту. Такі ж права передаються і на покращений варіант секрету виробництва. Ком­панії дозволяється виготовляти, використовувати і продавати ви­ріб, у якому застосовано секрет виробництва. Впродовж, напри­клад, двох років подавач не надаватиме і не погоджуватиметься надавати іншим еквівалентний або накладний (overlapping) до­звіл. Після сплину цього періоду подавач може безперешкодно видавати ліцензії іншим.

Впродовж двох років з дня набрання Угодою чинності компа­нія сплачує подавану винагороду. Зазначається порядок платежів, обумовлений сторонами. Виплата може ув'язуватися з видачею патенту чи розглядом патентної заявки, відсутністю спору щодо пріоритету патенту тощо.

Якщо наприкінці 2-річного періоду секрет виробництва не прийнято у жодній патентній заявці подавача, надісланій Патен­тному відомству США, то компанія має право впродовж одного року після закінчення терміну Угоди, за умови надіслання письмового повідомлення, припинити чинність Угоди. Таке припинення Угоди припиняє всі зобов' язання компанії за виня­тком зобов' язання про сплату винагороди. Фахівці радять з по­дробицями сформулювати і інші права, що випливають з при­пиненням контракту. Ця ж порада стосується і так званої «кип'ятильної миски» (boiler plate) — подробиць платежів і ау- диторства. Не радять забувати, якщо це доречно, про виготов­лення продукції на експорт.