ВІТЧИЗНЯНА ЛІТЕРАТУРА ПРО КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ

магниевый скраб beletage

Поміж дореволюційних вчених, які опікувалися правовими питаннями комерційної таємниці, слід зазначити В. Розенберга та Г. Ф. Шершеневича. Перший з них 1910 року опублікував у Санкт — Петербурзі книгу «Прамьісловая тайна». Г. Ф. Шерше- невич ^ автором 4 — томного «Курсу торгового права», опублі­кованого 1908 року. У першому томі там йшлося про комерційну таємницю.

В умовах командно-адміністративної системи, запровадженої в СРСР, комерційної таємниці у країні не існувало і вона знахо­дилася поза полем зору радянської юридичної науки. Слід пого­дитися з київським науковцем Ю. В. Носіком, який вказував на відсутність правонаступництва вітчизняних наукових досліджень правового режиму комерційної таємниці. Сім десятиліть відсут­ності ринкових відносин були і періодом відсутності вітчизняної науки про комерційну таємницю. Не було на практиці комерцій­ної таємниці, то не було і теоретичних її досліджень

Вважаємо за доцільне аналіз сучасної вітчизняної літератури у сфері комерційної таємниці, виконати за хронологічним принци­пом, тобто за роками публікацій відповідних джерел.. Як назви рубрик застосовуватимемо прізвища авторів публікацій чи керів­ників авторських колективів книг.

У вітчизняній літературі питання, що пов' язані з комерційною таємницею, розглядаються переважно у публікаціях з права інте­лектуальної власності. У США, окрім зазначеного джерела, про комерційну таємницю йдеться також у літературі з недобросовіс­ної конкуренції. З плином часу до цього неодмінно прийде і Україна. В Україні, як і у США та інших економічно розвинених країнах, комерційна таємниця викликатиме інтереси фахівців з права інтелектуальної власності та недобросовісної конкуренції.