Дахно 1.1. (1996 р.)

магниевый скраб beletage

Беседа 26 «Лицензионньїе соглашения по ноу-хау и конкурен­тная политика Европейского Сообщества» у книзі Дахно И. И. «Патентно лицензионная работа» — К.: Блиц — информ, 1996. — 256 с.

У зазначеній лекції автор висвітлив «Регламент про застосу­вання статті 85 (3) Договору до деяких категорій ліцензійних угод з «ноу-хау», ухвалений Європейською комісією 30.11.1988 р. № 556/89.

Книга Дахна І. І. «Патентно — лицензионная работа» отрима­ла схвальну оцінку Генерального директора Всесвітньої органі­зації інтелектуальної власності доктора Арпада Богша. У книзі Дахна І. І. «Право интелектуальной собствености» (К.: ТП — ПРЕСС, 2004) наведено ксерокопію листа доктора А. Богша.