Богуславський М. М. (1998 р.)

магниевый скраб beletage

У підручнику М. М. Богуславського «Международное частное право»: Учебник — 3-е изд., перераб., и доп. — М.: Юристь, 1998. — 408 с.) у розділі 13 — ому. «Патентное право» міститься § 4 «Ліцензії на винаходи і ноу-хау»:

Обсяг цього параграфа — лише одна сторінка. Там подано найзагальнішу інформацію про ліцензії. Про «ноу-хау» є лише згадка без жодних пояснень.

Український і російський підручники і посібники з міжнарод­ного приватного права, як правило, поки — що не містять матері­алу про передачу на міжнародному рівні комерційної таємниці, секретів виробництва, ноу-хау, нерозкритої інформації. Так вже склалося, що цю інформацію читач може знайти у підручниках і посібниках з права інтелектуальної власності. На них ми далі і зупинимось. Вважаємо, що цивільно-правові відносини з інозем­ним елементом у сфері комерційної таємниці є дуже перспектив­ним напрямом удосконалення структури навчальної літератури з міжнародного приватного права. На недоліки сучасних розділів з права інтелектуальної власності у підручниках з міжнародного приватного права вказувалось, зокрема, у навчальному посібнику Дахна І. І. «Міжнародне приватне право». (К.: Центр. навчальної літератури, 2008). Там Дахно І. І. закликав залишити осторонь публічно-правові аспекти механізму охорони інтелектуальної власності і зосередитися на її міжнародних цивільно-правових аспектах.