Святоцький О. Д. (1999 р.)

магниевый скраб beletage

Інтелектуальна власність в Україні: правові заходи та практи­ка. Наук. — практ. вид. У. 4 т. / За заг. ред. Святоцького О. Д. — Т. 3: Промислова власність / Г. О. Андрощук, С. О. Довгий, В. С. Дроб'язко та ін.; За ред. В. П. Петрова, В.О. Жарова. — К.: Вида­вничий дім «ІН Юре», 1999. — 656 с.

У третьому томі цього чотиритомника міститься розділ ІІІ «Нетрадиційні об' єкти інтелектуальної власності». Розділ включає главу 3 «Правова охорона комерційної таємниці». Автора цієї глави, як і авторів інших глав чотиритомника, не зазначено.

Основними положеннями глави є наступне:

1. Згадується ст. 34 Конституції України, Закон України «Про державну таємницю», ст. 30 Закону України «Про інформацію», ст. 30 Закону України «Про підприємства в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 р. № 611, Закон України «Про банки і банківську діяльність», Закони України «Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності», «Про захист недоб­росовісної конкуренції».

2. Критерії визначення комерційної таємниці — включення (невключення) Урядом відповідної інформації до переліку відо­мостей, що не становлять комерційної таємниці.

3. Склад і обсяг комерційної таємниці визначає керівник під­приємства. Комерційна таємниця — інформація з обмеженим до­ступом.

4. Перелічено форми збитків внаслідок розголошення комер­ційної таємниці.

5. Найпоширеніший метод захисту інформації — запрова­дження в установі (підприємстві) дозвільної системи допуску до комерційної таємниці.