Дахно 1.1. (2002 р., 2006 р.)

магниевый скраб beletage

Лекція IV. Правова охорона секретів виробництва (ноу-хау та шоу-хау)

§ 1. Україна

§ 2. США

Лекція VIII. Ліцензійне використання ноу-хау й шоу-хау

§ 1. Ліцензування секретів виробництва.

§ 2. Цехове право й секрети виробництва.

§ 3. Промислове шпигунство.

§ 4. Охорона секретів виробництва й антимонопольне законо­давство у

Європейському Співтоваристві.

у книзі:

Дахно І.І. Право інтелектуальної власності: Навчальний посі­бник. — Київ: Либідь, 2002. — 200 с.

У цій книзі автор зазначив, що охорона секретів виробництва у незалежній Україні розпочалася практично з нуля. Наведено формулювання «ноу-хау» з «Інструкції про порядок роботи з продажу ліцензій та надання послуг типу інжиніринг», затвер­дженої наказом Держкомвинаходів Ради Міністрів СРСР від 16.01.1979 р. № 11. Пояснено, що поняття стосувалося тоді зов­нішньоекономічної діяльності і не було розраховане на внутрі­шнє використання.

Згадано статтю 51 «Охорона секретів виробництва» з «Основ цивільного законодавства Союзу РСР і республік», ухвалених Верховною Радою СРСР 31 травня 1991 року. Наведено перелік відомостей, які не становлять комерційної таємниці відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.1993 р. № 611.

Процитовано ст. 147-6 і 148-7 попереднього Кримінального кодексу України, якими він поповнився відповідно до Закону України «Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуальних кодексів України та Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» від 25.01.1994 р. № XII.

Процитована також ст. 231 «Незаконне затримання з метою використання або використання відомостей, що становлять коме­рційну таємницю» та ст. 232 «Розголошення комерційної таєм­ниці» Кримінального кодексу України ухваленого Верховною Радою України від 05.04.2001 р.

Підкреслено, що у вітчизняному цивільному законодавстві ще не сформульовано поняття секретів виробництва, а кримінальний закон вже встановив за них відповідальність.

Книга була перевидана в іншому видавництві, що й зазначає­мо далі.

Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник: вид. 2- ге, перероб. і доп. — Київ.: Центр учбової літератури, 2006. — 278 с.

У розділі І міститься глава «Правова охорона секретів вироб­ництва (ноу-хау та шоу-хау). Там Україні та США відведено по параграфу. У главі враховано зміни у зв'язку з ухваленням ново­го Цивільного кодексу України (глава 46 «Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю»).

Що ж стосується матеріалу про охорону комерційної таємниці в США, то цей розділ змін не зазнав, порівнюючи з розділом книги І. І. Дахна «Право інтелектуальної власності» видавництва «Либідь» 2002 року.

Глава про ліцензійне використання ноу-хау та шоу-хау другого розділу книги випуску 2006 року повторює матеріал книги випуску 2002 року. У книзі, опублікованій 2006 року, з'явився новий розділ — «Міжнародна охорона інтелектуальної власності». Саме у цьому і по­лягає відмінність між книгами, опублікованими в 2002 та 2006 роках.

Глави книги нумерації не мають.

Книга видавництва «Либідь» була опублікована до ухвалення Верховною Радою України Цивільного та Господарського кодек­сів. Навчальний посібник видавництва «Центр навчальної літера­тури» 2006 р. з' явився вже після ухвалення та набрання чинності зазначеними двома Кодексами.

2008 року видавництво «Центр учбової літератури» мало на­мір намір перевидати книгу І. І. Дахна «Право інтелектуальної власності». У ній — багато нового матеріалу, але матеріал про комерційну таємницю залишився без мін.