Дахно 1.1. (2004 р.)

магниевый скраб beletage

Тема 7. Секреть производства.

7.1. США.

7.1.1. Общие положения.

7.1.2. Коммерческие идеи.

7.2. Украина.

у книзі:

Дахно И. И. Право интелекктуальной собственности: Научно- справочное пособие. К.: ТП — ПРЕСС, 2004. — 224 с.

Тема 7. Секрети производства и коммерческие идеи.

7.1. США.

7.1.1. Общие положения.

7.1.2. Коммерческие идеи.

7.2. Украина.

у книзі:

Дахно И. И. Патентование и лицензирование: Учеб. посо­бие. — К.: МАУП, 2004. — 216 с.

Зазначений матеріал цих книг не є ідентичним, але дуже бли­зький за змістом. Якщо у книгах І. І. Дахна, що публікувалися видавництвами «Либідь» і «Центр навчальної літератури», обся­ги параграфів про Україну і США були приблизно рівними, то у цих книгах США відведено значно більше місця, ніж Україні. Автор врахував ту обставину, що американський досвід у сфері правової охорони і захисту комерційної таємниці ще недостатньо висвітлений у вітчизняній літературі. Певною компенсацією що­до України слугує підборка назв нормативних актів України з рі­зних об' єктів інтелектуальної власності, що міститься наприкінці книги. Є там і рубрика про секрети виробництва. Нормативні ак­ти подаються з усіма їх реквізитами. Зазначено джерела, де вони були опубліковані.

У темах сьомих книг видавництва МАУП та ТП ПРЕСС автор згадує:

— статті 16—19 гл. 4 «Неправомірний збір, розголошення і використання комерційної таємниці» Закону України «Про за­хист від недобросовісної конкуренції» від 07.06. 1996 р. № 236/96-ВР;

— гл. 46 «Право інтелектуальної власності на комерційну та­ємницю» Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р.;

— ст. 162. «Господарського кодексу України» від 16.01.2003 р.

У цих двох книгах Дахно І. І. не вдавався до аналізу положень Цивільного і Господарського кодексів, що стосується комерцій­ної таємниці, залишаючи іншим фахівцям можливість виконати відповідний аналіз. Зосереджувався на американському досвіді у цій галузі.