Вачевський М. В. (2005 р.)

магниевый скраб beletage

Інтелектуальна власність: теорія і практика інноваційної дія­льності: Підручник / За ред. проф. Вачевського М. В. — К.: ВД Професіонал, 2005. — 448 с.

Книга містить розділ 8 «Ліцензії, ноу-хау, інжиніринг». У розділі — 2 рубрики:

8.1. Види ліцензій та їх купівля і продаж.

8.2. Ноу-хау та інжиніринг як продукти діяльності.

У складі авторського колективу цієї книги — шість чоловік. Авторів конкретних розділів там не зазначено.

У першому розділі пояснюється термінологія з ліцензійної сфери. До речі, викликає сумніви твердження авторів, що для продажу ліцензій слід мати ліцензійний паспорт. Справді, такий документ був, але він був за радянських часів. Тоді підприємства та організації, які хотіли продати ліцензію, оформляли відповід­ний кількасторінковий документ, подавали його своєму міністер­ству, а воно — Держкомвинаходів СРСР. Там ухвалювалися рі­шення про продаж ліцензій.

У другій рубриці йдеться про те, як вчені та фахівці різних країн пояснювали значення терміну «ноу-хау». Стверджується, що досі в літературі виданій в Україні, відсутнє чітке визна­чення поняття «ноу-хау». Зазначалося, що у світовій практиці «ноу-хау» не завжди є комплексом знань і досвіду технічного характеру.

Якихось принципово нових положень цей розділ не містить.