Кузнєцов Ю. М. (2005 р.)

магниевый скраб beletage

Кузнєцов Ю. М. Патентознавство та авторське право: Підруч­ник. — К.: Кондор, 2005. — 428 с.

У складі глави 11 «Охорона прав на раціоналізаторські пропо­зиції і науково-технічну інформацію» є такі рубрики:

11.4. Особливості конфіденційної (нерозкритої) інформації.

11.5. Заходи щодо збереження комерційної таємниці та конфі­денційної інформації.

11.6. Оформлення і реєстрація «ноу-хау».

11.7. Реалізація «ноу-хау».

11.8. Приклади опису «ноу-хау».

До ряду основних положень зазначення вищих рубрик можна врахувати наступні.

1. Автор стверджує, що у діловій мові поняття «ноу-хау» впе­рше з'явилось 1943 року, а з 1953 року утвердилось в офіційних документах.

Наводить кілька визначень ноу-хау із зарубіжних джерел.

2. Вказує типові канали витоку відомостей, які містять комер­ційну таємницю.

3. Зазначає вітчизняну процедуру засвідчення нотаріусом фак­ту подання документа, у якому зафіксовано «ноу-хау».

4. Описує процедуру реалізації «ноу-хау» (попереднє знайом­ство сторін, складання опційної угоди, укладання договору купі­влі — продажу «ноу-хау»). Зазначене може становити певний практичний інтерес. Деякі місця у тексті є дискусійними.