КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

магниевый скраб beletage

1. Що таке зовнішньоекономічна політика?

2. Якою є основна мета зовнішньоекономічної політики, її цілі та завдання?

3. Що зумовило необхідність створення й реалізації нової зовнішньоекономічної політики України?

4. На виконання яких найголовніших завдань спрямовується зовнішня політика України?

5. Назвіть стратегічну мету, цілі та завдання зовнішньо­економічної політики України.

6. Перерахуйте державні органи зовнішньоекономічної по­літики України та назвіть їх головні функції.

7. Які статті Конституції України регулюють формування і реалізацію зовнішньоекономічної політики України?

8. Що визначає Закон України «Про Кабінет Міністрів України» у сфері зовнішньоекономічної політики?

9. Розкрийте пріоритети національних інтересів України.

10. Якими є основні напрями вдосконалення зовнішньоеко­номічної політики України?

11. Що таке зовнішньоторговельна політика держави?

12. Які фактори зумовлюють деструктивні тенденції роз­витку зовнішньоторговельних відносин України?

13. Назвіть два типи зовнішньоторговельної політики.

14. Розкрийте основні пріоритети державної експортної та імпортної політики України.

15. Які заходи пропонуються в Програмі українського уряду «Український прорив — для людей, а не для політиків» для стимулювання зовнішньої торгівлі України?

16. Що таке інвестиційна політика?

17. Назвіть фактори несприятливого інвестиційного клі­мату України. Які аспекти в економіці України приваблю­ють іноземних інвесторів?

18. Який закон України визначає особливості режиму іно­земного інвестування на території України?

19. З яких основних етапів складається стратегія прямих іноземних інвестицій?

20. Які заходи зазначаються в Програмі українського уряду «Український прорив — для людей, а не для політиків» як пріоритетні у сфері зовнішньоінвестиційної політики України?