Типологія глобальних проблем : Філософія : B-ko.com : Книги для студентів

Типологія глобальних проблем

В зв’язку з питанням про типологію глобальних проблем необхідно виділити серед них наступні класи і рівні.

Клас надзвичайно небезпечних проблем, які пов’язані з сучасною мілітаризацією. Вони викликані антагоністичними відносинами всередині експлуататорських суспільств, а також між державами, які роблять ставку на озброєну силу. Це проблеми, які передбачають можливу одночасну загибель людства і живої природи на планеті в цілому або частково.

До таких проблем відносяться:

а) Можливість термоядерної і ядерної війни – найбільш небезпечної та згубної для всього живого;

б) Застосування хімічної (бактеріологічної) зброї;

в) Використання бактеріальної зброї;

г) Застосування космічної зброї, включаючи лазерну;

д) Використання так званої звичайної сучасної зброї, яка має велику руйнівну силу;

е) Приведення в дію секретних, майже невідомих сьогодні видів зброї, які можуть викликати катастрофічні наслідки (сейсмічна, електромагнітна та інша зброя).

II. Клас проблем, які безпосередньо відтворюють антагоністичні відношення між суспільством і природою. Ставлення сучасного суспільства, його політичних, економічних та соціальних інститутів до “навколишнього середовища”, як зараз нерідко називають природу, веде її до руйнування і знищення. В свою чергу, адекватно руйнується і знищується суспільство, хоча чисельність людей поки що зростає. Катастрофічні явища в природі відбуваються у наш час постійно (жорстокі смерчі, цунамі, повені, землетруси, зростання пустель, зникнення багатьох видів флори і фауни та ін.). Багато природних катаклізмів "визрівають" на протязі певного часу, а потім різко виявляють себе.

До цього класу проблем відносяться:

а) Кризове і неприпустиме забруднення атмосфери, землі, прісної води і Світового океану;

б) Розграбування і знищення невідтворних і частково відтворних ресурсів природи.

III. Клас проблем, які виникають як результат "відповіді", "помсти" природи на діяльність суспільства. Грубо зруйновані природні процеси у живій та неживій природі на Землі у ХХ – на початку ХХІ століття стихійно приводять до таких наслідків, які трагічно і драматично відображаються на суспільстві.

До них відносяться:

а) Посилення парникового ефекту, підвищення температури на Землі, поява озонових дір у стратосфері;

б) Систематичні жорсткі засухи і неврожаї у цілому ряді регіонів планети;

в) Опустинювання і обезвожування великих територій, деградація природних ландшафтів у зонах тропічних лісів, субтропіків, помірного клімату і тундрі;

г) Прискорене вимирання багатьох видів і класів живих організмів;

д) Різке погіршення стану природи у багатьох регіонах Землі та його руйнуюча дія на людей, особливо на дітей.

IV. Клас проблем внутрішнього суспільного розвитку, які викликані соціальними антагонізмами:

а) Недопустимий розрив в економічному розвитку і споживанні між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються;

б) Голод і злидні великих мас населення в афро-азіатському і південно-американському регіонах, а також на інших територіях;

в) Неграмотність великих мас населення в цих же регіонах;

г) Стрімкий зріст населення, демосний (народонаселенчеський) вибух в країнах, що розвиваються, висока дитяча смертність;

д) Алкоголізація, никотинізація, наркотизація населення, руйнування генофонду багатьох націй та народностей, етносів;

е) Зростання злочинності в світі, падіння моральності і культурних ідеалів, проповідь насильства, зріст вбивств та самогубств;

ж) Зростання захворюваності населення в багатьох країнах, розповсюдження епідемій, зокрема грипу – людського і пташиного, СНІДу та інших;

з) Руйнування міжродинних відносин.

У зв’язку з вищевикладеним слід підкреслити, що життєдіяльність молоді обумовлена всіма глобальними проблемами та їх регіональними проявами.

Разом з тим дуже багато залежить і буде залежати від нових поколінь, їх позицій в цих питаннях і їх практичних дій.

Дана типологія планетарних проблем одночасно представляє собою певну ієрархічну структуру, підлеглість та взаємозалежність класів та рівней проблем. Наведена типологія розуміється як робоча, що історично і логічно розвивається, передбачає своє критичне осмислення.