Висновки

магниевый скраб beletage

Сучасні глобальні проблеми – це суворе і жорстке застереження всьому людству. Воно потребує об’єднання всіх прогресивних, здорових сил планети Земля, створює умови для їх співробітництва. І таке співробітництво на рівні певних громадських організацій уже існує. Діалектика суспільного розвитку в сучасну епоху проявляє себе і в тому, що боротьба за вирішення глобальних проблем не віддаляє, а, навпаки, наближає політичне, економічне, соціальне і етнокультурне оновлення суспільства.

В історичний період, коли неможливо відкладати вирішення вкрай актуальних і болючих глобальних проблем, необхідно починати поетапне їх розв’язання.

По своєму характеру, по своєї сутності рішення деяких глобальних проблем не виходить за межі загальнодемократичних вимог самих широких верств населення. Необхідно вже зараз вести боротьбу за поступове вирішення цих глобальних проблем, об’єднуючи зусилля громадських і політичних організацій, залучаючи до співробітництва все нові і нові сили, зокрема, молодь і студентство. Але дійсне вирішення глобальних проблем сучасності можливе тільки на основі революційної зміни застарілої, відживаючої світової капіталістичної системи на більш прогресивну і справедливу.

Як було показано, сучасна глобалізація має чітко виражений постнеоімперіалістичний характер. Розвинуті країни, спираючись на військову силу, – перш за все це роблять США і Великобританія, – фінансову, політичну, економічну, ідеологічну експансію, намагаються за своїми довгостроковими планами підкорити собі увесь інший світ. І тому на зміну світовій “холодній війні” проти “непокірних” прийшла нова світова війна, яка ведеться новими засобами, але залишається такою ж жорсткою і нелюдською.

Проти таких засобів і перспектив існування людства виступають прогресивні і демократичні сили у світі. Цей протест у наш час отримав назву антиглобалістського і альтернативного руху.