Питання до самоперевірки

магниевый скраб beletage

Визначте сутність сучасних глобальних проблем.

Як ставляться до них ООН, розвинуті капіталістичні країни, політичні партії та громадські організації?

Які проблеми слід віднести до особливо небезпечних глобальних проблем?

Які процеси стосуються антагоністичних відносин між суспільством та природою?

Як природа “відповідає” на її руйнування?

Які глобальні проблеми мають внутрішній суспільний характер?

Більш конкретно охарактеризуйте особливо небезпечні глобальні проблеми.

В чому полягають природа і сутність глобалізації?

Що собою являє антиглобалістський і альтернативний рух?

 Зробіть висновки по темі.