Суспільні закономірності: природа, сутність

магниевый скраб beletage

Отже, суспільна закономірність означає певні істотні, загальні, необхідні, стійкі, системні відносини суспільного буття і суспільних діяльності-свідомості людей, функціонування і розвиток яких здійснюється конкретно-історично, відповідно до інтересів певних класів, великих соціальних груп.

Суспільні закономірності, на відміну від законів, діючих в природі, мають подвійну субстанцію. З одного боку, вони об'єктивні і не залежать від свідомості і волі людей, - в їх основі лежить суспільне буття і його об'єктивні матеріальні відносини. З іншого боку, вони суб'єктивні внаслідок того, що відображають соціальні матеріальні і духовні відносини, інтереси, потреби, діяльність людей, наділених свідомістю, емоціями і волею. Іншими словами, люди не можуть відмінити об'єктивні закономірності розвитку суспільства, його класів, великих соціальних груп, однак певним чином вони впливають на них. І тому суспільні закономірності мають статистичний характер, вони виявляють себе як тенденції, як деякі середні рівнодіючі. Об'єктивне в суспільних закономірностях завжди виявляється визначальною стороною по відношенню до суб'єктивного.

Суспільні закономірності функціонування і розвитку передусім необхідно класифікувати по тривалості їх дії в суспільстві. У зв'язку з цим виділимо дві групи: загальні закономірності, які діють в усіх суспільних і суспільно-економічних формаціях і регіональних цивілізаціях, і – особливі, які фіксують найбільш істотні зв'язки і відносини, наприклад, в капіталістичному суспільстві, в якому ми живемо.

Суспільні закономірності включають в себе як атрибут функціонування, так і атрибут розвитку. Вони охоплюють основні сфери життєдіяльності і суспільних відносин, детерміновані суспільним буттям. Разом з тим вони включають в себе і суспільні діяльність-свідомість людей. Усі закономірності діалектично взаємопов'язані між собою, мають конкретно-історичний характер і знаходяться в певній ієрархічній залежності.