Матеріальна єдність світу

магниевый скраб beletage

Вже стародавні і античні мислителі казали і писали про єдність світу. Фалес бачив його у воді як матеріальному початку усього сущого, Геракліт – у вогні, Анаксімен – у повітрі, Демокріт – у тому, що все складається із атомів. Матеріалісти тих часів шукали єдність світу в чомусь конкретному, в речовині. Релігіозно-ідеалістичне тлумачення світу зводило і зводить проблему до визнання духовного джерела (бога, абсолютної ідеї) як деміурга (творця) усякого буття.

До ХVІІІ ст. у науках відбувалась “диференціація” природних явищ. У середині ХVІІІ ст. з’являється достатньо даних, щоб зробити висновок про всезагальний зв’язок явищ і процесів. У ХІХ ст. розвиток філософії, наукові відкриття і промислова революція допомогли засновникам марксизму сформулювати принципове положення про матеріальну єдність світу.

Ідея матеріальної єдності світу є одним із вихідних принципів діалектико-матеріалістичної концепції буття. Як погодити цей принцип з ідеєю множини світів або всесвітів, відмінних від того, в якому ми живемо? Філософія допомагає стверджувати, що концепція множини світів відповідає ідеї невичерпності матерії і цілком адекватна з принципом матеріальної єдності світу.

В матеріальній єдності світу найбільш суттєвим є її субстанціальна єдність. Велике значення має ідея одиничності фундаментальної структури Всесвіту і пов’язаний з нею антропний принцип, нерозривного зв’язку Космосу і Людини.

Революційне значення для розуміння матеріальної єдності світу мають принципи синергетики як теорії самоорганізації.

Світ є закономірним рухом матерії. Виявлення єдності у нескінченому розмаїтті буття дає можливість перейти до більш конкретного розгляду принципів і закономірностей руху, розвитку і самоорганізації матерії. Ці проблеми аналізує теорія діалектики.

Питання для самоперевірки

 

Яка різниця між буттям і небуттям ? Дайте їх визначення.

Що знаходиться між буттям і небуттям ?

Які є способи існування буття ?

Які види і рівні буття існують ?

Назвіть основні форми буття.

Дайте визначення матерії.

Яку структуру має матерія у зв’язку з сучасними теоріями науки ?

Як можна відзначити рух та його форми ?

Як визначає простір і час матеріалістична діалектика ?

Перелічить основні властивості простору і часу.

 Яке філософське значення має теорія відносності А.Ейнштейна ?

Що таке субстанціальна матеріальна єдність світу ?