Питання для самоперевірки:

магниевый скраб beletage

Чому є необхідність в філософії, науці і практиці розглядати поняття “діяльность-свідомість ” як єдиний феномен ?

Дайте визначення діяльності.

Що таке опредмечування і розпредмечування ?

Що таке мета, засоби, предмет і мотиви діяльності ?

Як Ви розумієте цінності, ідеали, соціальні норми ?

Як філософи-ідеалісти розуміють свідомість ?

У чому полягають особливості діалектико-матеріалістичного визначення свідомості ?

Що являє собою концепція відображення як універсальна властивість матерії ?

Який існує зв’язок між психікою тварин і психікою і свідомістю людини?

Що сприяло виникненню і розвитку свідомості ?

Як пов’язані свідомість і мова ?

В чому принципова різниця між матеріальним і ідеальним ? Дайте визначення ідеального.

Дайте Ваше трактування проблеми “електронного мозку”.

Що розуміється під духовним і антидуховним світами ?