Єдність чуттєвого і раціонального в пізнанні

магниевый скраб beletage

Марксистська гносеологія виявила помилки, які на протязі довгого часу припускались в спорах прихильників сенсуалізму, емпіризму і раціоналізму. Вона відмовляється від розгляду чуттєвості і раціонального мислення як абсолютно самостійних, ізольованих здібностей людини, яка пізнає. В реальному пізнанні вони знаходяться в діалектичних єдності і взаємодії. В їх складній взаємодії виявляються два типи діяльності. По-перше, це практична діяльність у самому широкому смислі слова. По-друге, це діяльність, яка спеціально спрямована на створення нового знання, вищою формою якого є теоретичне наукове знання, що, у свою чергу, перевіряється позитивною практикою. У процесі практичної діяльності людини безперервно виникає безпосередній контакт органів чуттів з предметами, явищами і процесами природи, суспільства, “третьої природи”, контакт, який тісно пов’язаний з мисленням. Разом з тим раціональне, абстрактне пізнання переплетено з чуттєво-образними елементами і тисячами “ниток” зв’язано з усіма формами практичної діяльності. Тому проблема чуттєвості і раціональності, абстрактного мислення реально існує як питання діалектичної єдності і протилежності двох типів людської діяльності, їх суперечливої взаємодії. І певне адекватне рішення цієї проблеми можливе тільки в поєднанні з позитивною практикою, в перевірці на практиці усього, що відбувається в процесі пізнання людиною дійсності.