Питання для перевірки : Філософія : B-ko.com : Книги для студентів

Питання для перевірки

У чому полягають особливості наукового пізнання ?

Що таке системність наукового пізнання ?

На якій основі формується прогностична функція наукового пізнання ?

Що являє собою наукове дослідження ?

Визначте предмет, засоби і методи емпіричного дослідження.

У чому заключається специфіка предмету, засобів і методів теоретичного дослідження ?

Дайте визначення основних видів наукового знання.

Які зміни у науковому пізнанні пов’язані з комп’ютерною революцією ?

Які етичні норми і цінності характерні для наукового пізнання ?

Як сучасне буржуазне суспільство впливає на наукові дослідження ?

 

ЧАСТИНА ІІ. СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ