РОЗДІЛ VІІІ. ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ

 

• Об’єкт, суб’єкт та предмет соціальної філософії • Система методів та основні принципи • Основні категорії і питання соціальної філософії • Основні проблеми соціальної філософії • Соціальна філософія і наука про суспільство і людину • Висновки

 

Суспільство, дійсно, є найбільш складним і суперечливим явищем природи. Його дослідження постійно зустрічаються з великими труднощами, зіткненням протилежних економічних, політичних, ідеологічних та соціальних інтересів різних класів, “фурій приватних інтересів”, партій, соціальних груп, національностей та інше.

Історія свідчить, що суспільство знаходиться у постійному розвитку. На зміну первіснообщинному соціуму прийшли азіатське і рабовласницьке. На їх основі формувались феодальне і капіталістичне суспільства. У ХХ ст. виникло соціалістичне суспільство. Західні дослідники розробили інші класифікації типів і форм суспільства, в яких основна увага звертається на рівень технічного розвитку, частково враховується рівень розвитку продуктивних сил, але елімінуються суспільні, виробничі відносини, рівень розвитку людини праці та інше. Це такі типи і форми суспільства: аграрне, доіндустріальне, індустріальне та постіндустріальне; нерозвинуте, те, що розвивається, розвинуте; технотронне, інформаційне та інші.

Коли суспільство вивчається “взагалі”, крім банальних висновків, соціальна філософія нічого по суті не отримує. Логіка дослідження суспільства “взагалі” приводить до робінзонади, аналізу абстрактного індивіда, який існує якби сам по собі, на безлюдному острові.

Соціальна філософія, яка здобуває конкретно-історичне істинне знання, з необхідністю поєднує загальне, особливе і одиничне при дослідженні суспільства. Тільки на цій основі можливе адекватне соціальній реальності знання, яке може дати соціальна філософія.