Резюме

магниевый скраб beletage

 Аналіз сфер життя суспільства базується на діалектичній єдності таких структурних рівнів існування соціуму, як всезагальний, загальний, особливий і одиничний. Розглянуті визначальні і найважливіші з них - всезагальний і загальний рівні сфер суспільного життя, розуміючи їх в безпосередній цілісності і історичній конкретності.

 Ейкуменна сфера конституйована як всезагальна, як всезагальний структурний рівень існування природи і суспільства, а п'ять основних сфер життя соціуму – економічна, політична, сімейно-побутова, мезосоціальна і етнокультурна визначені в якості відповідного загального структурного рівня. Названі сфери включають в себе певні матеріальні субстрати, соціальні суб'єкти, відповідні види діяльності і суспільних відносин, вони існують за конкретно-історичними законами природи і суспільними закономірностями. Підкреслена особлива важливість сімейно-побутової сфери, особливого суспільного виробництва, того соціального лона, в якому народжуються і виховуються нові покоління людей, лона, в якому ми всі живемо і проводимо значну частину життя поза економічною, політичною, мезосоціальною і етнокультурною діяльністю. Замість традиційної "духовної сфери" обгрунтовано введення етнокультурної сфери.

 Перераховані сфери життя суспільства органічно і діалектично пов'язані одна з одною, являють собою конкретно-історичну цілісність, метасистему. Межі між п'ятьма основними сферами суспільного життя нерідко досить умовні, рухливі, складові компоненти однієї сфери переміщаються, "переливаються" в іншу або інші, відносяться одночасно до декількох сфер і т.д.

 Вказані області життя суспільства не треба розуміти як застиглі, незмінні. Конкретно-історичний розвиток Галактики, Сонячної системи, планети Земля, людського суспільства вносило, вносить і буде вносити могутні корективи в процеси існування природи, життя суспільства і відповідних сфер його буття.

 

Питання до самоперевірки

В чому полягає сутність філософського дискурсу стосовно основних сфер життя суспільства?

Який критерій можна покласти в основу виділення різних основних сфер життя соціуму?

Чому необхідне виділення всезагального і загального структурних рівнів основних сфер життя суспільства?

Що розуміється під всезагальною ейкуменною сферою?

Охарактеризуйте основні особливості економічної сфери.

Дайте визначення політичної сфери та проаналізуйте її специфіку.

Чи є дійсно важливою і автономною сімейно-побутова сфера?

Як мезосоціальна сфера впливає на розвиток суспільства і держави і як вони повинні ставитись до цієї сфери?

Розгляньте особливості етнокультурної сфери.

Зробіть підсумки теми.