РОЗДІЛ XIV. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

магниевый скраб beletage

 

 ▪ Поняття соціальної структури суспільства ▪ Структуралізм як одна із теорій структуризації суспільства ▪ Структурно-функціональний підхід ▪ Теорії соціальної стратифікації ▪ Альтернативний структурно-функціональний аналіз ▪ Категорія соціальної структури суспільства ▪ Теорії соціальної структури суспільства ▪ Структура сучасного суспільства ▪ Висновки

 

Поняття соціальної структури суспільства

 У нестрогому значенні поняття структури вживалося в науковому і філософському значенні досить давно, принаймні, з середніх віків. У такому значенні структура служила одним з способів визначення форми, організації змісту. Поняття ж соціальної структури суспільства і відповідні теорії досліджуються пізніше, особливо з епохи Нового часу.

 По суті революційний переворот у наповненні новим філософським і науковим змістом цього поняття і пов'язаних з ним теорій стався в XIX столітті.

 Як показали ще К.Маркс і Ф.Енгельс у своїх роботах, людські товариства являють собою не хаотичне співіснування безлічі індивідів, а певні суспільні системи зі своїми соціальними структурами, зі своєю ієрархією, зі своїми соціальними групами. Ці системи, структури, групи не є застиглими суспільними утвореннями, вони знаходяться в постійному становленні і розвитку, у взаємозв'язку, нарешті, вони мають конкретно-історичний характер.

Що ж детермінує їх становлення і розвиток? Насамперед - спосіб виробництва матеріального і духовного життя . Люди виробляють матеріальні і духовні блага, відтворюють самих себе, підтримуючи власне існування, а також виробляють нові покоління людей. Ця виробнича діяльність по створенню матеріальних і духовних благ, відтворюванню власного життя і виробництву нових людей - можлива тільки спільно. У процесі цієї діяльності, зумовлених нею суспільних відносин, виникають, розвиваються, зникають або відмирають певні спільноти, різні групи і об'єднання.

 Соціальна структура суспільства змінюється в процесі його історії. Основою цього соціального руху є спосіб виробництва матеріального і духовного життя. "Візьміть певний ступінь розвитку виробництва, обміну і споживання, - відмічав К.Маркс, - і ви матимете певний суспільний лад, певну організацію сім'ї, станів або класів, - словом, певне громадянське суспільство. Візьміть певне громадянське суспільство, і ви матимете певний політичний лад, який є лише офіційним виразом громадянського суспільства" .

 Нова соціальна структура починає активно встановлюватися після утвердження нової суспільно-економічної формації і відповідної регіональної цивілізації. Однак її окремі елементи формуються не відразу, а поступово, на певних етапах розвитку нової формації і адекватної форми цивілізації. Це в повній мірі відноситься і до класів. Виникнення класів привело до того, що структура суспільства набула соціально-класового характеру. Система класових відносин, за К.Марксом і Ф.Енгельсом, визначає сутність соціальної структури суспільства.

 Ці дослідники виділяють економічні структурні відносини в якості визначальних, вказуючи разом з тим на важливість зворотного впливу останніх на перші . Тому найважливіше значення в розвитку суспільства має його класова структура. Соціальна структура охоплює також розподіл суспільства за національними, галузевими, виробничими, віковими, статевими, культурними, особистісними і деякими іншими характеристиками.