5.5. Сутність і види індукції 5.5.1. Загальне поняття про індукцію

магниевый скраб beletage

Індукція у широкому розумінні – форма мислення, завдяки якій формується будь-яке загальне правило, загальне положення, що притаманне предметам будь-якого класу.

У вузькому значенні в логіці під індукцією розуміється такий умовивід, у результаті якого на основі знання про окремі предмети даного класу отримується загальний висновок, що містить яке-небудь знання про всі предмети класу.

Індукція як і будь-який умовивід складається із засновків та висновку. Засновками є судження, в яких фіксуються відомості, що отримані дослідним шляхом, про наявність чи відсутність ознак у деякого класу речей.

Схема індуктивного умовиводу має вигляд:

S1 має ознаку Р

S2 має ознаку Р

..........................

Sn має ознаку Р

S1 S2 ... Sn – елементи класу m.

Усі предмети класу m володіють властивостями Р.

Як приклад наведемо умовивід:

1.            У понеділок був дощ.

2.            У вівторок був дощ.

3.            У середу був дощ.

4.            У четвер був дощ.

5.            У п’ятницю був дощ.

6.            У суботу був дощ.

7.            У неділю був дощ.

 Понеділок – неділя – дні тижня.

 Весь тиждень був дощ.

За змістом і пізнавальним значенням індуктивні висновки можуть носити різний характер від найпростіших узагальнень до формулювання універсальних суджень.

У логіці існує традиція поділяти індукцію на два види: повну й неповну.