Розділ ПОЛІТИКА ЯК МІЖНАРОДНИЙ ПРОЦЕС

магниевый скраб beletage

"

глава 17

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

Аналіз політики як складного й багатогранного суспільного явища здійснюється не тільки в інституціональному і людському вимірах всередині держави, а й у міждержавних відносинах. Міждержавні, у дещо ширшому плані — міжнародні — відносини є об'єктом зовніш­ньої політики держави і водночас тим середовищем, у якому вона від­бувається. Тому в політології зовнішня політика держави аналізується в тісному зв'язку з міжнародними відносинами. Дослідження політики на міжнародному рівні має свої особливості, пов'язані з характером міжнародних відносин, місцем, яке в них посідають міжнародні полі­тичні відносини, й роллю у формуванні та функціонуванні міжнарод­них політичних відносин різних державних і недержавних організацій.