2. ОСНОВНІ ІДЕЙНО- ПОЛІТИЧНІ ДОКТРИНИ В РОБІТНИЧОМУ РУСІ

Основними ідейно-політичними доктринами, що відображають ін­тереси робітників і загалом осіб найманої праці, є комунізм і соціал- демократизм як різновид соціалізму. Якщо головною ідеєю буржуаз­них ідейно-політичних доктрин — лібералізму й консерватизму — є ідея свободи, то головною ідеєю комунізму й соціалізму є ідея соціа­льної рівності, тобто рівності людей за їх становищем у суспільстві.