3. ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ : Політологія : B-ko.com : Книги для студентів

3. ПОЛІТИЧНІ ВЧЕННЯ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ

Під Відродженням, яке припадає на XIV-XVI ст., мають на увазі період кризи у країнах Західної і Центральної Європи римо- католицької церкви та ортодоксальної релігії, яку вона захищала, фор­мування антисхоластичного типу мислення, гуманістичних культури, мистецтва і світогляду. Мислителі епохи Відродження постійно звер­талися до духовної спадщини античності, активно її відроджували й використовували.

ПОЛІТИЧНЕ ВЧЕННЯ