ІВАН вишенський

магниевый скраб beletage

Одним із найвідоміших письменників-полемістів був Іван Ви­шенський (між 1545/1550 — 1620). Він народився в селі Судова Вишня в Галичині, із 70-х рр. став монахом Афонського монастиря у Греції. І. Вишенський різко виступив проти Брестської унії, заявивши, що її органі­затори керувалися лише власними інтересами й бажанням рівності у ви­зискуванні православного селянства нарівні з панами-католиками.

І. Вишенський є автором багатьох трактатів, спрямованих проти унії. Найвідомішим серед них є «Писання до єпископів, які втекли від право­славної віри», написане у відповідь на книгу П. Скарги. Основна ідея полемічної творчості Іван Вишенського — ідея соціальної рівності. Він доводив, що люди є рівними від природи: їхні тіла становлять єдину субстанцію, королі та царі «толко властію сродство людське превосхо- дять, а плотію і кровію і смертію всім ровни суть». У зв'язку із цим він різко осуджував різні форми феодального гніту, винуватцями соціаль­ного зла вважав світських і духовних панів. «Антихристовим законом» називав освячену церквою залежність селянина від пана.

Однак мислитель не закликав до соціальної боротьби. Перемогти світ зла, на його думку, можна каяттям у гріхах, молитвами, зреченням життєвих благ, очищенням від скверни тощо. Ідеалом суспільного устрою для нього є «царство Божеє», де всі люди рівні й не мають вла­сності, або мають «малу» власність і живуть у злагоді з Богом та один з одним. Він ідеалізував давню християнську євангельську громаду, усі члени якої жили у братерстві й рівності, відмовилися від власності та сім'ї, зреклися земних благ.

Виокремлюючи рівність як основний принцип раннього християнст­ва, відкидаючи єдиновладдя в політичному житті, І. Вишенський вису­ває ідею соборності, суть якої полягає в тому, щоб жити, «соборно один одного ісправляючи, а не одному над всіма володіти». В основі собор­ності лежить ідея соціальної рівності. У контексті ідеї соборності він критикував світську владу, далеку від ідеалів раннього християнства. Він наголошував, що, одержавши владу від Бога, правитель не може користуватися нею на власний розсуд, чинити насилля, бо це є грубим порушенням Божих настанов про рівність. Бог дав владу для того, щоб утверджувати закон і справедливість, а не чинити свавілля.

Як прихильник соціальної рівності І. Вишенський засуджував по­діл суспільства на багатих і бідних. Як опонент Брестської унії він від­кидав абсолютизм влади римського папи і захищав незалежність пра­вославної віри.