глава 9 МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

магниевый скраб beletage

Політичні відносини як відносини з приводу керівництва та управ­ління суспільством на основі публічної влади складаються не тільки на загальнодержавному (центральному) рівні (між вищими органами держави), а й на місцевому — в адміністративно-територіальних оди­ницях держави (селах, селищах, містах, районах, областях тощо). Як­що на загальнодержавному рівні суб'єктами політичної влади є народ в цілому і формовані ним тією чи тією мірою вищі органи держави, то в адміністративно-територіальних одиницях такими суб'єктами може виступати їхнє населення та створювані ним органи.

Традиційно в політології головна увага в дослідженні політичних відносин зосереджується на вивченні державної влади на її найвищому рівні. Між тим повсякденне життя звичайних громадян значно біль­шою мірою залежить від влади на місцях, аніж від центральної влади. Забезпечення населення робочими місцями, житлом, надання йому транспортних і комунальних послуг, піклування про здоров'я, освіту, дозвілля громадян, зрештою, реєстрація самих фактів їх народження і смерті — все це перебуває у віданні органів влади на місцях.

Попри всі конституційні декларації про людину як найвищу соціа­льну цінність, її права і свободи, демократичну, соціальну і правову державність, реальний гуманізм і демократизм держави виявляється передусім на місцевому рівні — у ставленні органів влади, їхніх поса­дових і службових осіб до конкретного громадянина, його повсякден­них потреб. Вивчення організації публічної влади на місцях, що ви­ступає у формах місцевого управління і самоврядування, є важливою складовою опанування політології.