глава 10 ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ : Політологія : B-ko.com : Книги для студентів

глава 10 ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ

Поряд із державою й місцевим самоврядуванням важливими інсти- туціональними елементами політичної системи суспільства є політичні партії. Вони виражають інтереси соціальних спільнот і виступають головною ланкою, яка пов'язує громадянське суспільство з державою, забезпечує представництво соціальних інтересів у політичній сфері суспільства. Багатоманітність соціальних інтересів зумовлює наявність у суспільстві різних політичних партій. У взаємодії — співробітництві чи боротьбі — між собою вони прагнуть до здобуття (за демократії — через вибори), утримання й використання державної влади. Перемога тієї чи іншої політичної партії на виборах створює можливість викори­стання державних посад для утвердження її лінії у вирішенні економі­чних, соціальних і політичних питань. Боротьба політичних партій і свобода виборів є важливими засадами демократичного суспільства.