глава 11 ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ : Політологія : B-ko.com : Книги для студентів

глава 11 ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Багатоманітні групи людей, об'єднані спільними рисами соціаль­но-економічного становища, видами професійної і громадської діяль­ності, захопленнями тощо, для задоволення своїх інтересів створюють не лише політичні партії, а й різні громадські організації, які також прагнуть до представництва цих інтересів у політичній сфері суспільс­тва, на державному рівні. Як і політичні партії, громадські організації також є інститутами громадянського суспільства, тією ланкою, що пов'язує його з державою. Політика для них виступає одним із засобів досягнення поставлених цілей та основних об'єктів впливу. В політо­логії такі громадські об'єднання визначаються як групи інтересів.