глава 12 ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ

магниевый скраб beletage

Розглянуті вище поняття форми державного правління та форми державного устрою дають уявлення в основному про організаційну структуру держави, зовнішній вияв державності. Реальна ж роль тих чи інших інститутів державної влади, дійсний стан демократії, спосо­би владарювання в конкретній країні знаходять свій вияв у понятті політичний режим. За одних і тих самих форм правління політичні режими можуть бути суттєво відмінними. Оскільки у здійсненні дер­жавної влади важливу роль відіграють політичні партії і різноманітні громадські організації, то політичні режими розглядаються після ви­вчення цих інститутів політичної системи суспільства як її функціона­льний аспект.