ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ

магниевый скраб beletage

II

 

глава 13

ОСОБА ЯК СУБ'ЄКТ ПОЛІТИКИ

Політика здійснюється не лише в інституціональних формах — державою, політичними партіями, громадськими організаціями, орга­нами місцевого самоврядування, а й у персоніфікованих — рядовими громадянами, політичними лідерами, політичною елітою. За всієї бага­томанітності проявів політичного життя в кінцевому підсумку воно є діями конкретних осіб. Тому аналіз політики на рівні суспільства і його структурних елементів — соціальних спільнот, політичних інсти­тутів — має доповнюватись аналізом на рівні особи, її політичної по­ведінки. При цьому має йтися про роль у політиці не лише видатних осіб — політичних лідерів, державних і громадських діячів тощо, а й рядових громадян, нічим особливо не видатних особистостей.

Вивчення участі особи в політиці, шляхів і засобів реалізації її грома­дянських і політичних прав є одним із найважливіших завдань політології.